نماد اعتماد الکترونیکی


Like HostIT on Facebook
Follow HostIT on Twitter
Recommend HostIT on Google Plus
Ask Your Question!

آفر دامنه

 • محافظت از اطلاعات کاربری
 • مدیریت Child Name Server
 • پنل مدریت اختصاصی
 • هزینه پایین
 • امکانات بالا
10,000

دامنه در حقیقت نام وب سایت شما می باشد که از دو قسمت نام و پسوند تشکیل شده است. پسوندهای بین الملی رایج عبارتند از .com ، .net و .org که دارای مصارف عمومی می باشند و هر یک به ترتیب معرف سایتهای تجاری (Commercial) ، شبکه (Network) و سازمانی یا غیر انتفاعی (Organization) می باشند. در ثبت این دامنه ها هیچ محدودیتی وجود ندارد ولی نامها با اولویت درخواست ثبت می شوند و برای مدت یک تا ده سال (قابل تمدید) با توجه به حق الثبت پرداختی معتبر می باشند

. دامنه های .info ، .biz و .name نیز در زمره دامنه های قابل ثبت برای عموم ولی با کاربری خاص می باشند. پسوند .info برای سایتهای اطلاعاتی (Information) ، پسوند .biz برای سایتهای تجاری (Business) و پسوند .name هم فقط برای سایتهای شخصی مناسب می باشد استفاده از این سه پسوند در خارج از این چارچوب تعریف شده ممنوع و منجر به حذف دامنه و سلب حقوق مربوطه از مالک آنها خواهد شد. همچنین کلیه دامنه های بین المللی فوق و بسیاری از دامنه های محلی تابع قوانین حمایت کننده از

علائم تجاری می باشند. دامنه ها هر چند زیر نظر یک موسسه (ICANN) صادر می شوند اما پسوندهای گوناگون ممکن است ثباتهای (Registrar) گوناگون داشته باشند که به عنوان نماینده عمل می نمایند. هریک از این ثباتها می توانند در قبال دریافت مبالغی ناچیز امنیت یا خدمات بیشتری را ارائه نمایند. دقت فرمایید که ثبت دامنه ارتباط مستقیم با خدمات میزبانی نداشته و هریک از این خدمات را می توان از طریق تامین کنندگان مختلف تهیه نمود. همانطور که برای تهیه یک محل سکونت یا تجارت اولین سوال آدرس منطقه مورد نظر است، برای وب سایت نیز این امر اولین مرحله برای شروع می باشد و همانطور که در دنیای واقعی نیز آدرس شما بیانگر بسیاری از نکات برای مخاطبین قبل از رویارویی با شما می باشد. دردنیای مجازی نیز این امر صادق است. آدرس شما مثلا در یک محل گرانقیمت یا یک ساختمان معروف گویای سطح بالای فعالیت شماست ، آدرس دفتر کار شما در یک محل مسکونی ممکن است مشکلاتی را برای شما بوجود آورد یا مراجعین شما را دچار سردر گمی نماید ، فعالیتهای تجاری در مناطق مسکونی ممکن است با محدودیتهایی روبرو گردد. با کمی تفاوت می توان مشخصه های مشابهی را نیز برای آدرس مجازی تعریف نمود. هر سایت می تواند از طریق تعداد نامحدودی آدرس ثبت شده قابل دسترسی باشد.


نام دامنه: پس از انتخاب پسوند نام دامنه مهمترین قسمت تشکیل دهنده آدرس یک سایت می باشد. این نام از ترکیب 3 الی 64 حرف ، عدد یا خط تیره (بدون فاصله) تشکیل می گردد. اگر در ثبت عبارت خاصی به عنوان نام دامنه خود اصرار دارید که این عبارت قبلا ثبت شده باشد گریزی غیر از تغییر پسوند مورد نظر خود نخواهید داشت. چنانچه آدرس سایت شما حاوی علامت تجاری شما باشد، می توانید جهت اطمینان از دسترسی آسانتر و حفاظت از نام تجاری خود کلیه مشتقات و ترکیبهای آنرا بر روی پسوندهای مختلف ثبت نمایید.
توجه به نکات زیر به هنگام ثبت دامنه لازم است:

- عبارت انتخابی تشابه با نام تجاری معروف و معتبر نداشته باشد.
- کوتاه و متشکل از حداقل تعداد حروف باشد.
- تلفظ و بخاطر سپردن آن آسان باشد.
- حتی المقدور با نوع فعالیت سایت ارتباط داشته باشد.
- از اعداد و خط تیره استفاده نشده یا حداقل استفاده صورت گیرد.
- مشابه نام سایت دیگری که موجب سردرگمی بازدید کنندگان شود نباشد.
- برای اطمینان از مالکیت دامنه هنگام ثبت آن بهتر است از قرار گرفتن آدرس پست الکترونیکی خود در قسمت Admin Contact مشخصات دامنه مطمئن شوید.
- حتی المقدور از طریق مراکزی برای ثبت دامنه خود اقدام نمایید که کلمه عبور و مجوز جابجایی و تغییرات را در اختیار شما قرار می دهند.
- حتما شرایط و تعهدات ثبت کننده دامنه و نمایندگیهای و همچنین شرایط اختصاصی پسوند مورد تقاضی را مطالعه و از تبعات حقوقی اقدامات خود آگاه شوید.
- هرگز از آدرس مجهول یا غیر واقعی در مشخصات دامنه خود استفاده ننمایید.
- قبل از انتخاب دامنه مطمئن شوید که علامت تجاری یا هر گونه علامت ثبت شده دیگر که متعلق به غیر بوده و شما قانونا مجوز رسمی جهت استفاده از آنرا ندارید در آدرس شما بکار نرفته باشد.
- درصورتی که نام مورد نظر شما قبلا ثبت شده و تاریخ انقضای آن نزدیک است می توانید از خدمات دهنده خود تقاضای خدمات پیش سفارش (Back Order) دامنه را بنمایید.
- هرگز از DNS شرکتها و خدمات دهنده هایی که مجاز به استفاده از آن نمی باشید در دامنه خود استفاده نکنید و ابن مشخصات را بدون مشورت با شخص فنی تغییر ندهید. زیرا هر تغییری در این مشخصات می تواند منجر به غیر فعال شدن سایت شما گردد.
- اعتبار دامنه خود را حتی المقدور تا یک ماه قبل از سر رسید انقضا تجدید نمایید.
- جهت انتقال دامنه ها از یک ثبت کننده به ثبت کننده دیگر یکماه زودتر از تاریخ انقضا اقدام نمایید.
- به محل و حساسیتهای سیاسی و اقتصادی ثبت کننده خود دقت نمایید، در صورت وجود دعاوی در ارتباط با پسوندهای عمومی و اختصاصی محل دادگاه رسیدگی کننده ، محل ثبت کننده دامنه خواهد بود.
- در ارتباط با استفاده از دامنه قوانین بین المللی و قوانین محلی را همزمان در نظر داشته باشید.
- از خدمات مانیتور مشخصات دامنه یا مخفی نمودن مشخصات خود برای جلوگیری از مزاحمتهای تبلیغاتی و سرقت دامنه خود استفاده نمایید.

 • نام دامنه
 • نوع سرویس
 • قیمت ثبت 1 ساله
 • قیمت تمدید
 • سفارش
 • .com
 • ثبت - تمدید
 • 100,000 ریال
 • 100,000 ریال
 • امریکا
 • .co
 • ثبت - تمدید
 • 100,000 ریال
 • 100,000 ریال
 • امریکا
 • .org
 • ثبت - تمدید
 • 100,000 ریال
 • 100,000 ریال
 • امریکا
 • .info
 • ثبت - تمدید
 • 100,000 ریال
 • 100,000 ریال
 • امریکا
 • .biz
 • ثبت - تمدید
 • 100,000 ریال
 • 100,000 ریال
 • امریکا
 • .net
 • ثبت - تمدید
 • 100,000 ریال
 • 100,000 ریال
 • امریکا
 • .us
 • ثبت - تمدید
 • 100,000 ریال
 • 100,000 ریال
 • امریکا
 • .eu
 • ثبت - تمدید
 • 100,000 ریال
 • 100,000 ریال
 • امریکا
 • .in
 • ثبت - تمدید
 • 100,000 ریال
 • 100,000 ریال
 • امریکا
 • .mobi
 • ثبت - تمدید
 • 100,000 ریال
 • 100,000 ریال
 • امریکا
 • .name
 • ثبت - تمدید
 • 100,000 ریال
 • 100,000 ریال
 • امریکا
 • .tv
 • ثبت - تمدید
 • 100,000 ریال
 • 100,000 ریال
 • امریکا
 • .cc
 • ثبت - تمدید
 • 100,000 ریال
 • 100,000 ریال
 • امریکا
 • .at
 • ثبت - تمدید
 • 100,000 ریال
 • 100,000 ریال
 • امریکا
 • .tw
 • ثبت - تمدید
 • 100,000 ریال
 • 100,000 ریال
 • امریکا
 • .hk
 • ثبت - تمدید
 • 100,000 ریال
 • 100,000 ریال
 • امریکا
 • .cd
 • ثبت - تمدید
 • 100,000 ریال
 • 100,000 ریال
 • امریکا
 • .site
 • ثبت - تمدید
 • 100,000 ریال
 • 100,000 ریال
 • امریکا
 • .ink
 • ثبت - تمدید
 • 100,000 ریال
 • 100,000 ریال
 • امریکا
 • .club
 • ثبت - تمدید
 • 100,000 ریال
 • 100,000 ریال
 • امریکا
 • .wang
 • ثبت - تمدید
 • 100,000 ریال
 • 100,000 ریال
 • امریکا
 • .be
 • ثبت - تمدید
 • 100,000 ریال
 • 100,000 ریال
 • امریکا
 • .cn
 • ثبت - تمدید
 • 100,000 ریال
 • 100,000 ریال
 • امریکا
 • .ws
 • ثبت - تمدید
 • 100,000 ریال
 • 100,000 ریال
 • امریکا
 • نام دامنه
 • نوع سرویس
 • قیمت 1 ساله
 • قیمت 5 ساله
 • سفارش
 • .IR
 • ثبت - تمدید
 • 5500 تومان
 • 15500 تومان
 • امریکا
 • .co.ir
 • ثبت - تمدید
 • 3800 تومان
 • 11400 تومان
 • امریکا
 • .net.ir
 • ثبت - تمدید
 • 3800 تومان
 • 11400 تومان
 • امریکا
 • .org.ir
 • ثبت - تمدید
 • 3800 تومان
 • 11400 تومان
 • امریکا
 • .ac.ir
 • ثبت - تمدید
 • 3800 تومان
 • 11400 تومان
 • امریکا
 • .gov.ir
 • ثبت - تمدید
 • 3800 تومان
 • 11400 تومان
 • امریکا
 • .id.ir
 • ثبت - تمدید
 • 3800 تومان
 • 11400 تومان
 • امریکا
 • .sch.ir
 • ثبت - تمدید
 • 4500 تومان
 • 13500 تومان
 • امریکا
 • .ايران
 • ثبت - تمدید
 • 4500 تومان
 • 13500 تومان
 • امریکا
دامنه های تحت دامنه IR :
در زیر قواعد مربوط به نام های قابل ثبت سطح سوم را مشاهده می نمایید در هر مورد نام رسمی متقاضی باید به دقت منعکس شود. برای ثبت با دامنه های زیر باید مجوز یا مدارک رسمی مربوطه به همان نوع فعالیت موجود باشد . مثلا متقاضیان ثبت دامنه :

co.ir
برای شرکتهای بازرگانی ثبت شده .متقاضی باید کپی اسناد معتبر ثبت به عنوان مثال روزنامه رسمی را از طریق فکس, پست الکترونیک یا پست ارسال نماید

net.ir.
برای سرویس دهنده های رسمی اینترنت یا شرکتهایی که اساسنامه آنها در ارتباط با شبکه باشد متقاضی باید مجوز سرویس دهی را از طریق پست فکس یا پست الکترونیک ارسال نماید

org.ir.
برای شرکتها و انجمنهایی که اهداف مالی ندارند انجمنهای علمی سازمانهای بین المللی و امثال اینها متقاضی باید مدارک معتبر مربوطه را از طریق پست الکترونیک فکس و یا پست ارسال نماید

ac.ir.
برای سازمانهای علمی دارای مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری, وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی حوزه های علمیه و شورای گسترش انقلاب فرهنگی موسساتی که از این سازمانها مجوزدارند باید مجوز صدور مدرک آموزشی داشته باشند

gov.ir.
برای دستگاههای مجری و سازمانهای اجرایی دستگاههای قانونگذار یا شعبات قضایی جمهوری اسلامی ایران متقاضی باید دارای نامه درخواست از سازمان مجاز مربوطه با سربرگ رسمی باشد و نامه فوق از طریق فکس پست و یا پست الکترونیک ارسال شود sch.ir.
برای مدارس موسسات آموزشی و انجمن های علمی دارای مجوز وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران متقاضی باید مدارک معتبر مربوطه را از طریق پست الکترونیک فکس و یا پست ارسال نماید

.sch.ir.
برای مدارس موسسات آموزشی و انجمن های علمی دارای مجوز وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران متقاضی باید مدارک معتبر مربوطه را از طریق پست الکترونیک فکس و یا پست ارسال نماید

id.ir.
برای اشخاصی که دارای تابعیت یا اقامت قانونی در ایران می باشند متقاضی باید مدرک اقامت یا تابعیت خود را به عنوان مثال صفحه اول شناسنامه را از طریق پست فکس و پست الکترونیک ارسال نماید

پشتیبانی آنلاین

چرا دامنه خود را در هاست آی تی ثبت کنیم؟

 • قابلیت اعطای کنترل پنل اختصاصی
 • مدیریت دی ان اس ها
 • مالکیت قانونی دامنه
 • قیمت ارزان
 • تمدید آسان

چـــرا هاست آی تی را انتخـــاب کنیـــم ؟

 • قیمــت های باورنکـــردنی !
 • ما میدانیم که نیاز شما سرویس های میزبانی اختصاصی یا اشتراکی با بهترین کیفیت و قیمت میباشد بنابر این ما برای شما برترین کیفیت و مناسب ترین قیمت را در محصولاتمان تضمین میکنیم !

 • پشتیبــانی شبانه روزی یا 24 سـاعته !
 • تیم پشتیبانی هاست آی تی متشکل از مجرب ترین کارمندان آماده ارایه بهترین خدمات به شما مشتریان عزیز میباشد , تیم پشتیبانی ما دارای سابقه بسیار درخشانی در ضمینه مدیریت پیشرفته در سالهای اخیر می باشد.

 • تضمیــن پایداری 99.9 % ســـرویس ها !
 •  ما این را میدانیم که شما نیاز به بالاترین آپ تایم و پایداری برای سرویس های خود دارید و اساسی ترین نیاز شما دسترس بودن سرویس هایتان می باشد . بنابر این ما 99.9% آپتایم را در محصولاتمان تضمین میکنیم

 • شـــرکتی کامــلا معـــتبر 
 • هاست آی تی با در اختیار داشتن تیم پشتیبانی مجرب و پیشرفته و امنیت بسیار بالا و شرکتی ثبت شده در سازمان ثبت شرکت ها قابل اعتماد بودن تمامی سرویس ها را برای شما تضمین می نماید.